Kategórie

 

Ladykarneval

Dana Langová

IČO: 16523946

0patovická 22, 110 00 Praha 1

Česká republika

 

 

 

Odstúpenie od zmluvy - tovar zakúpený cez internet 

 Dobrý deň,

dňa [datum nákupu] som si prostrednictvom Vášho  internetového obchodu na webových stránkách www.e-ladykarneval.cz zakúpil /a

nasledujucí tovar [číslo objednávky].

S ohlá na to, že jsem zboží zakoupil/a prostřednictvím Internetu, uplatňuji tímto v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský

zákoník, své právo a odstupuji bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce od kupní smlouvy, a to ve14denní lhůtě2 od převzetí zboží.

Žádám Vás v této souvislosti o vrácení finanční částky zaplacené za zboží, a to v zákonné 30denní lhůtě3 ode dne odstoupení a to převodem na

můj účet číslo účtu [●]vedený u[●].

 

S pozdravem,

 

 

[●], dne [●]

 

 

____________________________________

 

Jméno: